Какво не знаем за Лешоядите - Инфографика

Египетският лешояд спада към групата на лешоядите от Стария свят, обитаващи Европа, Африка и Азия. Той е един от застрашените видове, който гнезди и в България. Среща се на много малко места - в Източни Родопи, Провадийско-Роякското плато, Ломовете, Източна Стара планина, Западни Родопи, Крайморския дял на Стара планина.


Знаете ли, че Провадийско-Роякското плато е едно от най-важните места в страната за опазването на египетския лешояд?


В китното градче Провадия, на няколко км от Черно море, от няколко години гнезди двойка египетски лешояди. През лятото на 2009г те успешно излюпват и отглеждат първата си рожба.


През 2010 г обаче, след изкривяване на арматурата на предпазните решетки, бракониери ограбват гнездото на двойката египетски лешояди, намиращо се в един от скалните манастири в платото.


През пролетта на 2012-а те отново се връщат и на 1 юни се сдобиват с второто си пиленце.

vulture life infographic

Comments