Monday, May 29, 2017

Как да намерим изгубеното си куче

изгубено куче

Един от читателите на форума reddit споделя как след 12 дни търсене на изчезналото си куче, той изгубил всякаква надежда. Но след това научил за страхотен метод и как той е събрал отново много изгубени кучета с техните семействата. Той казва:

На 12-ия ден от издирването на кучето си в силно залесена област, разстроен и обезверен, се натъкнах на няколко ловци. Те казаха, че когато са губили куче по време на лов, винаги са го намирали. Това, което ми казаха, помогна на много кучета и семействата им да се съберат отново. Няколко пъти давах този съвет през последните няколко дни, затова си помислих, че ако сред читателите на reddit има такива с изгубени кучета, това може да помогне:

Собственикът на кучето трябва да вземе своя дреха, която е носена през целия ден, колкото по-дълго, толкова по-добре, така че изгубеното куче да може да подуши аромата.

Донесете дрехата на мястото, където е било забелязано последно кучето, и я оставете там. Също така, ако кучето има къщичка и позната играчка, можете да ги донесете (освен ако мястото е неподходящо за оставяне на къщички). Също така може да оставите и бележка, в която молите хората да не преместват нещата.

Оставете и купа с вода, тъй като кучето вероятно няма достъп до такава. Не носете храна, тъй като това може да привлече други животни, които да из
плашат вашия най-добър приятел.

Върнете се на следващия ден или, ако е възможно, проверявайте периодично. Надяваме се кучето да чака там.

Бях скептичен и се съмнявах, че кучето ми ще може да открие дреха, при положение, че не ме е чул да крещя името му всеки ден в продължение на 12 дни. Но се върнах на следващия ден и го намерих да седи там!

Надявам се, че това ще помагне на някой, който е изгубил най-добрия си приятел. Успех!

Друг метод: 

Ако имате две или повече кучета и някое от тях липсва, можете да направите следното: изведетето едно от другите кучета на разходка от дома си до района, в който сте загубили техния приятел. Позволете на другото куче да маркира / помирише / докосне / ближе / дъвче всичко, което иска, по пътя, а изгубеното куче често улавя следите и ги следва до вкъщи.


Кучешкият мозък е посветен да разпознава аромати около 40 пъти повече от човешкия мозък. Кучето дори може да разпознае колко отдавна е оставен даден аромат. Кучето подушва и си казва: "Моят човек е бил тук преди час".

Въоръжени с това знание, всички ние можем да помогаме на хора да спасяват кучетата си навсякъде по света! :)

Aко все пак сте скептични, мислите напред в бъдещето и искате да се застраховате от подобни случки, може да поставите адресник или персонализиран медальон на най-добрия си приятел. Не са скъпи, пазарът разполага с голям избор - от пластмасови до метални, от семпли до цветни и забавни (като вашето куче).


Източник:  a_little_pixie for Reddit

Saturday, May 27, 2017

Facts about whales

blue whale clipart


1. The heart of a blue whale beats ten times a minute. (For comparison - the human heart beats at least 70 times per minute); 

2. Tail of a blue whale can generate 500 horsepower; 

3. Sperm whales have the largest brains in the animal kingdom; 

4. The blue whale is the fastest-growing organism in all animal and vegetable kingdoms; 

5. Southern right whales do not sink after death; 

6. Spermaceti oil (extracted from the cavity of the head of the sperm) was used as gear oil in the Rolls-Royce; 

7. The blue whale can make sounds up to 188 decibels these are the loudest animals on Earth. Listen here

8. The tongue of a blue whale weighs more than an elephant and is large enough fifty men to stand on it; 

9. Blue whales are the largest mammals on earth; 

10. Testes of the blue whale is large enough to allow a child to crawl through their major arteries.

How to Add Flash Animated Label Cloud Widget to Blogger

Animated Tag Cloud Widget for Blogger is a great plugin that shows the blog tags alternately. This widget was designed for WordPress but is now available for Blogger.

It is a widget which displays your blog's label in cloud effect that works based on jQuery and Flash. 


View:
Flash Animated Label Cloud Widget to BloggerHere is the quick way to add this widget to your blog.
I will explain how to use this plugin in Blogger:


Note: Backup your blogger template before moving forward to the next step!<b:widget id='Label786' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js' type='text/javascript'/>
<div id='w2bFlashLabes'>New Flash Labels by <a href='http://www.way2blogging.org'>Way2Blogging</a></div>
<script type='text/javascript'>
var flashvars = {};
flashvars.tcolor = &quot;0x000000&quot;;
flashvars.hicolor = &quot;0x333333&quot;;
flashvars.mode = &quot;tags&quot;;
flashvars.distr = &quot;true&quot;;
flashvars.tspeed = 100;
flashvars.tagcloud = &quot;<tags><b:loop values='data:labels' var='label'><a expr:href='data:label.url' style='12'><data:label.name/></a></b:loop></tags>&quot;;
var params = {};
params.wmode = &quot;transparent&quot;;
params.bgcolor = &quot;#FFFFFF&quot;;
params.allowscriptaccess = &quot;always&quot;;
var attributes = {};
swfobject.embedSWF(&quot;http://widgets.way2blogging.org/blogger-widgets/way2blogging-tagcloud.swf&quot;, &quot;w2bFlashLabes&quot;, 250, 250, &quot;9.0.0&quot;, &quot;http://swfobject.googlecode.com/svn/trunk/swfobject/expressInstall.swf&quot;, flashvars, params, attributes );
</script>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
Copy the code and follow the steps below:


1. Go to Design section > Edit HTML

2. Search this code:<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>

If you can't find it, try to find this one:


<b:section-contents id='sidebar-right-1'>


3. Add the code above just after it

4. Now save the template and check your blog!

Facebook Emoticons

facebook emoticons

Here is a complete list of all Facebook emoticons. As you can see, we have loads of great emoticons to choose from. You’ll find an incredible selection of familiar smiley faces and their codes along with a huge number of new Emoji emoticons that are also popular.
Now you can easily express yourself to your friends when you are happy, sad, in love, cranky, or experiencing just about any other emotion while decorating your Facebook status and comments using our Facebook emoticons list. Just choose emoticons that best suit your mood.

To use our amazing ‘Emoji’ icons, all you have to do is copy and paste a symbol code beneath the emoticon’s image. Don’t worry if you see the code as an empty square; it will still convert to the emoticon once you post it on Facebook!


facebook emoticons

Източник:  Symbols-n-emoticons

DIY Paper Pencil Box

diy paper pencil case


Hello!

I wanted to show you how to make a pencil case from an unnecessary paper box in
10 minutes.

Everyone has a leftover wrapping paper and boxes from the holiday gifts - don't throw them away! You can make a beautiful pencil case.

For this tutorial, you will need the following materials:1. Paper box;
2. Tape;
3. Wrapping paper;
4. Pencil;
5. Ruler;
6. Scissors;
7. Glue;How to make the pencil case: 

 

Pencil Box

1. Glue with tape if some of the sides of the box are torn to get a well formed box.

2. Take a wrapping paper and place the bottom of the box on its inner side, outline with a pencil (a square or a rectangle depending on the type of the box).
3. Then measure the height of the box with a ruler.
4. Using the pencil and the ruler, apply the value of the height + a few centimeters (about 4-5 cm) dropping straight from each top of the square / rectangle you previously outline.
5. Cut the form with the scissors.
6. Glue the bottom of the box and press it to the square / rectangle of the wrapping paper.
7. Then glue each part of the paper and press it to the sides of the box.
8. Wait for it to dry.

Now you have a beautiful pencil box!


Pencil Case

How to make a gift box with no glue and tape

how to make gift box


Today I will show you how to make a gift box from two sheets of paper / cardboard without using glue or tape.

Origami boxes are suitable for jewellery, small gifts, candy.
   

Materials Needed:


2 sheets of A4 paper, 120g or 160g (cardboard)

 
Tools needed:

Ruler;
Pencil;
Scissorspaper box


Step 1 Cut a Square


The dimensions of a sheet A4 are 210mm x 297mm (I used smaller sheets). Measure the shorter part and apply it with a pencil on the longer side to get a square. Cut out.

paper sheet
Do this with the second sheet.
We have two square sheets
already.
cut the paper sheet

Step 2 Fold the Sheet

creasing the squares
Fold the leaves through the middle. Rotate the sheet 90 ° and repeat folding. Then fold each outer corner by attaching all 4 to the center of the sheet until you get it (the cardboard is a bit stiffer than a plain sheet of paper, so you can help folding with the ruler to smooth the lines):

ruler
 

Step 3 Re-fold the Sheet

fold the paper for the gift box
Now fold all 4 sides to the center. Not the corners, but the sides!

Step 4 Folding The Angles

tucking the corners
Expand one of the corners / triangles. Collect the two opposite corners at the base of the triangle at one point. Fold the sheets exactly where the corners are gathered, and put the remaining part in the base.

Repeat this with the opposite corner / triangle of the sheet. (I used glue to stick the parts to the base, but it's not necessarily)


The box is ready!

glue


Step 5 Make a Box Cover

The lid is actually a box but a bit larger so it can stand on the box.

Repeat everything up to Step 3!

 

We've come to folding again:

fold
To make the box a little bigger, simply fold the sheet 3-4mm from the middle part. Fold all 4 sides.

Now repeat Step 4 and your lid is ready!
box cover
Assemble the parts and you have a gift box crafted by you!
gift box


You can use different cardboard colors, you can find them is every bookstore. Once you're ready you have all of your imagination to decorate the box: paint it; stick it with stickers or decoupage paper, etc.

Once you put the gift inside you can decorate it with a cord, ribbon or wrapping paper.


Voalá!
diy gift box


 

Animals Clipart

How cute are these animals. Perfect for teachers, blogs, web pages, scrapbooking and more.

Set includes:
Sea animals: whale, octopus, crab;
Jungle animals: giraffe, hippo, elephant;
Forest animals: owl, fox, bear.

Each separate clip art in this set is included in both high quality 300dpi PNG format with transparent background and also JPG format. Also includes a SVG format perfect for cutting machines.

The art pieces are from 3,5'' wide to 7,6'' height.

Your purchased art will be free of watermarks!

Get it Here! 


Dental Clipart

Are you a DIY clipart enthusiast? Me too! I just love clip art.

I am dental hygiene enthusiast too!

This is a Set of 9 Dental Clip Arts - denal care, white teeths, tooth brushing, tooth paste, braces, tooth caries, canal treatment, dental crown, healthy teeth.

Each separate clip art in this set is included in both high quality 300dpi PNG format with transparent background and also JPG format. Also includes a file in SVG format perfect for cutting machines. No gradients, only solid colors!

Each art piece is approx 5,55 inches on its longest side.

Your purchased art will be free of watermarks!

 Get them Here!

dental clip art

Cute Cupcake Clipart

Set of 12 Cupcake cliparts for teachers, blogs, web pages, scrapbooking and more.

Cupcakes with cherry, Cupcakes with strawberry, chocolate cupcakes and vanilla cupcakes come to you in both high quality 300dpi PNG format with transparent background and also JPG format. Also includes a SVG format perfect for cutting machines.

Each art piece is approx 5.55in on its longest side.

The cute and adorable cupcakes found on OrigiRal are 100% original and created by Ral Vassileva.

Your purchased art will be free of watermarks! Perfect for digital and perfect to print!

Get them Here!

cupcake clip art

Популярни постове

Powered by Blogger.

Търси в Блога

Etsy

click me to reveal the contact form

Get in touch with us:

Name

Email *

Message *

We're currently under construction!

We`re working hard and believe we`ll launch the website in:

30 days